Wachtdiensten en Spoeddienst

Wanneer U de eigen huisarts niet kan bereiken en er dringende hulp nodig is kunt U bellen naar 1733 om de wachtdoende arts te bereiken. De wachtdienst is er voor de continuïteit van de zorgen en is geen spoeddienst!

Elke huisarts van de wachtdienst zal de oproep beantwoorden en behandelen zoals de eigen huisarts, d.w.z. dat men de patiënten, die zich kunnen verplaatsen, zoveel mogelijk zal vragen zich naar het kabinet van de huisarts te begeven.

Wanneer kan U terecht bij de wachtdienst:

Tijdens de weekdagen ‘s nachts: 19.00 -8.00u.
Tijdens het weekend: vanaf vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 8.00u.

Vanaf december 2019 kan je enkel nog terecht in de nieuwe huisartsenwachtpost scheldekracht te Wetteren
(Wegvoeringsstraat 73)
Deze wachtpost kan je bereiken op :
– vrijdagavond en op de vooravond van feestdagen van 19u tot 23u.
– zaterdag, zondag en feestdagen van 8u tot 23u.
– van 23u tot 8u zal je worden doorverwezen naar de wachtposten van Gent.

Spoeddienst:
Bij echt dringende hulp is het efficiënter het centrale hulpnummer te bellen: 112 (= ambulancedienst)

Apotheek van wacht: 0900 10 500 of www.apotheek.be
Tandarts van wacht: 0903 399 69