0

Wachtdiensten en Spoeddienst

Wanneer U de eigen huisarts niet kan bereiken en er dringende hulp nodig is kunt U bellen naar 1733 om de wachtdoende arts te bereiken. De wachtdienst is er voor de continuïteit van de zorgen en is geen spoeddienst!

Elke huisarts van de wachtdienst zal de oproep beantwoorden en behandelen zoals de eigen huisarts, d.w.z. dat men de patiënten, die zich kunnen verplaatsen, zoveel mogelijk zal vragen zich naar het kabinet van de huisarts te begeven.

Wanneer kan U terecht bij de wachtdienst:

Tijdens de weekdagen ‘s nachts: 19.00 -8.00u.
Tijdens het weekend: vanaf vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 8.00u.

Vanaf december 2019 kan je enkel nog terecht in de nieuwe huisartsenwachtpost scheldekracht te Wetteren
(Wegvoeringsstraat 73)
Deze wachtpost kan je bereiken op :
– vrijdagavond en op de vooravond van feestdagen van 19u tot 23u.
– zaterdag, zondag en feestdagen van 8u tot 23u.
– van 23u tot 8u zal je worden doorverwezen naar de wachtposten van Gent.

Spoeddienst:
Bij echt dringende hulp is het efficiënter het centrale hulpnummer te bellen: 112 (= ambulancedienst)

Apotheek van wacht: 0900 10 500 of www.apotheek.be
Tandarts van wacht: 0903 399 69

0

Globaal medisch dossier

In het Globaal Medisch Dossier (GMD) worden alle gegevens over uw gezondheid bijgehouden door de huisarts zoals voorgeschiedenis, genomen medicatie, gevolgde behandelingen, operaties, verslagen van specialist…
Vraag ernaar op de consultatie van uw huisarts.

Voordelen:

  • Uw huisarts heeft een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand
  • Efficiëntere individuele opvolging (+ preventiebeleid) en een beter overleg tussen de artsen mogelijk
  • 30% vermindering op het remgeld voor elke consultatie bij uw huisarts
  • 30% vermindering op het remgeld voor elk huisbezoek voor patiënten van minimum 75 jaar en/of chronisch zieken

Het GMD is gratis. U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts maar de mutualiteit betaalt dit volledig terug.
Indien U verandert van huisarts binnen dezelfde huisartsenspraktijk dan blijft uw dossier (GMD) binnen de huisartsenspraktijk en wordt de remgeldvermindering automatisch verder toegepast. Bij wijziging van huisarts niet behorend tot dezelfde huisartsenpraktijk kan het GMD, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

0

Nieuwe patienten

Nieuwe patiënten zijn welkom in de praktijk indien zij inwoner zijn van groot-Lochristi (postcode 9080). Het online registeren en afspraken maken door nieuwe patiënten is niet mogelijk. Wie een eerste maal op consultatie wenst te komen, vragen we om te bellen naar de praktijk. Indien uw huisarts verlof heeft, dient u de door uw huisarts aangewezen vervangarts te contacteren.